شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

فیلم: زاغه نشینی در بیابانهای جنوب تهران

بیش از ۳۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند

بیکاری و فقر و نداری و آوارگی کارگران و اکثریت مردم ستمدیده ایران، تا زندگی اشرافی و سرمایه دارانه آخوندهای بیکار و مفتخور و مرتجع و سران و گماشتگان رژیم اسلامی. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».