چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

بهرام مشیری: برکات اسلام ـ (قابل توجه ایرانیان نادان و جاهل و اسلام زده و نقش مخرب آخوندهای کثافت…)

عکس از دو قاتل و جنایتکار. جمهوری اسلامی و آخوند ها، عامل اصلی جنایات، عقب ماندگی ها، و فقر و بدبختی ها و مشکلات فراوان زندگی مردم ستمدیده ایرانند. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».

 

اعراب و فرهنگ اسلامی، دو مرتبه به ایران تهاجم فرهنگی کردند… اولین تاریخ مربوط به۱۴۰۰ سال قبل و حمله وحشیانه و خونین اعراب به ایران… و دومین بار نیز در سال ۱۳۵۷به سرکردگی آیت الله خمینی جنایتکار و فاشیست اسلامی. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.