چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

بیست و ششمین روز اعتصاب کارگران «نیشکر هفت تپه» و هجدهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش

جمهوری اسلامی و آخوند ها، عامل اصلی جنایات، عقب ماندگی ها، و فقر و بدبختی ها و مشکلات فراوان زندگی مردم ستمدیده ایرانند. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».