چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

دروغ های آخوند مفت خور جنایتکار، به ایرانی های نادان و احمق پای منبر! جریان سربریدن گوسفند…

آخوند خوب، آخوند مُرده است. آخوند های مفتخور و سربار، عامل اصلی تمام بدبختی ها و ذلت زندگی مردم ایران و عقب ماندگی ها هستند. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.