چهارشنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

مشکلات عقیدتی و غیر عقیدتی مردم بلوچستان با جمهوری اسلامی / حمزه دامنی

نویسنده: حمزه دامنی 

بلوچستان ایران منجمله استان های محروم کشور است. مردم بلوچ اهل سنت هستند و همیشه در حکومت جمهوری اسلامی که معتق به شیعه می باشد مورد بی حقوقی و ظلم و ستم و محرومیت قرار دارد.

هرگز مسئولین جمهوری اسلامی به فکر مسائل کاری و زندگی و شرایط بهتر زندگی برای مردم بلوچستان نبوده، و نیستند. 

حمزه و الیاس دامنی

در بلوچستان فعالیت هرگونه کاری که مخالف با سیاست های شیعه گری جمهوری اسلامی باشد، مساوی با دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام است.

در عمر جمهوری اسلامی بلوچ های زیادی بدلیل مخالفت و اعتراض به سیاست های تبعیض قومی و عقیدتی اعدام شده اند. در سیاست های جمهوری اسلامی هرگونه مخالفت و اعتراض ممنوع و با اشد مجازات مواجه خواهد بود. 

یک نمونه از جنایات جمهوری اسلامی در حق مردم بلوچ ایران ـ اعدام بلوچ ها در ملاء عام و ایجاد ترس و وحشت در میام مردم.

دیگر استان های مرزی  ایران منجمله کردستان ایران نیز همچون بلوچستان از محرومیت های فراوان و تبعض عقیدتی روبرو هستند.

جمهوری اسلامی نه تنها با عقاید سنی  ها در  ایران و به اشکال مختلف دشمنی و سرکوب میکند، و بلکه با عقاید و باورهای بهائیان، مسیحی ها و نوکیش های مسیحی، احزاب سیاسی، زنان برابری طلب، و در یک کلام با تمام شخصیت ها و جریان های که مخالف سیاست های جمهوری اسلامی باشند، نیز با خشونت کردن و ممنوعیت ها و سانسور کردن عکس العمل نشان می دهد.

ضمن اینکه باید به دشمنی و ترویج خشونت و تروریسم پروری جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر همچون اسرائیل و آمریکا هم پرداخت، که در نوشته بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که اصولا ملت ایران هرگز هیچگونه دشمنی با اسرائیل و آمریکا را ندارند و سیاست دشمن ستیزی تنها از طرف مسئولین جمهوری اسلامی تبلیغ میشود و نه از طرف مردم ایران.

 چماقداران و سرکوبگران مزدور جمهوری اسلامی، در حال آتش زدن پرچم کشورهای آمریکا و اسرائیل. جمهوری اسلامی و جنگ طلبان دشمنان حقیقی مردم ایران و کشور ایران هستند ونه کشور اسرائیل و آمریکا.

مسئولین جمهوری اسلامی هیچگونه مخالفت و اعتراض قانونی و برحق مردم ایران را قبول ندارند، و هرگونه اعتراضی در ایران برابر با دستگیری و پرونده سازی های دروغین توسط قاضی های وابسته به حکومت روبرو خواهد شد. و برای دستگیر شدگان اتهاماتی از قبیل برانداز، ضد انقلاب، دشمن، مرتد، جاسوس بیگانه، و غیره استفاده میگردد.

ایرانی آزاد و با قوانین برابری قانونی زنان و مردان، و سکولاریسم.

من حمزه دامنی و برادرم الیاس دامنی بر این عقیده باور داریم که هر ایرانی و یا غیر ایرانی در این دنیا حق دارد که آزادانه و در امنیت خاطر عقیده خودش را بیان کند، و  قانون و یا شخصی حق ندارد که دیگر باورمندان را تهدید به خشونت کند. هر انسانی بایدآزادانه عقاید خودش را داشته باشد و این موضوع امر خصوصی و محترم برای همه ما است.

برای ما عقاید مردم دنیا فارغ از نژاد و رنگ و مرز ها قابل احترام و با ارزش است. و ما فکر میکنیم که در ایران نیز میتوانیم جدای از عقاید و باورهای دینی و شخصی و در کنار همدیگر و به عنوان یک انسان با حقوق برابر دست در دست هم برای برخورداری از زندگی بهتر و با رفاهیات و شادتر کار و سازندگی کنیم. که متاسفانه در ایران کنونی این باور انسان دوستانه تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد غیر ممکن خواهد بود.

کشور ایران، و زندگی اکثریت مردم ایران اسیر و زندانی رژیم فاسدین و شکنجه گران و جنایتکاران اسلامی و آخوند های مرتجع شده است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

همچنین به صراحت اعلا میکنیم که ماابه تمام سیاست های عقیدتی و سرکوبگری و سانسور و جنایت جمهوری اسلامی در حق مردم سنی در بلوچ ها، مسیحی ها، بهای ها، زنان، احزاب مخالف سیاسی و اشخاص و کارگران ایرانی اعتراض داریم. و هرگونه سرکوبگری و سانسور کردن مردم را یک رفتار ضد انسانی و فاشیستی می دانیم.

ما به ایران بر نمی گردیم، و دیگر نمیتوانیم برگردیم

ما دیگر نمی توانیم به ایران برگردیم. اکنون که تجربه زندگی در یک کشور آزاد و با قوانین دمکراسی را داریم، مخالفت ما با نظام جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر شده است. ما در این کشور متوجه شدیم که در طی سالها چگونه توسط عوامل و قوانین فاشیستی جمهوری اسلامی در حق ما ظلم و ستم شده است، و  فاشیست های حکومتی ما را از داشتن کمترین حقوق انسانی محروم نموده بودند. 

عکس از تیرباران و  جنایت های وحشتناک عوامل رژیم داعشی صفت جمهوری اسلامی در کردستان ایران.

هم اکنون من و برادرم در مقابل سیاست ها و عقاید فاشیستی جمهوری اسلامی قرار داریم و به عنوان دو برادر آزاداندیش خواهان برکناری جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی آزاد و دمکراتیک در ایران هستیم و تا زمان برقرارای چنین حکومتی به مبارزه و روشنگری مان ادامه خواهیم داد.

امید به سرنگونی جمهوری اسلامی و برپای حکومتی آزاد و دمکراتیک در ایران

حمزه دامنی

الیاس دامنی