چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

سه شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۷: تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز مقابل ساختمان استانداری خوزستان… کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد

صدای هر کارگر، مرگ بر ستمگر

مرگ بر جمهوری اسلامی