چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

دادخواهی، تقابلِ یاد و فراموشی ـ (گفت‌و‌گویی، با منیره برادران؛ ایرج مصداقی و مهدی اصلانی ـ قسمت دوم) ـ سیروس ملکوتی

 سیروس ملکوتی

*هفت سال پش گفت‌و‌گویی داشتم با سه‌تن از جان‌بدربردگان زندان‌های حکومت اسلامی از دهه‌ی شصت. منیره برادران؛ ایرج مصداقی و مهدی اصلانی در شمار کسانی هستند که در برابر نکبت قدرت سر تسلیم فرود نیاورده و با نوشتن و گفتن در تقابل با فراموش‌شدگی‌ سهمی بسزا داشته‌اند.(۱)

بعد از گذشت هفت سال با ماندگاری جنایت‌کاران هم‌چنان در قدرت و دادخواهان هم‌واره در انتظار عدالت زمان و بازی‌هایش با خود پرسش‌های تازه‌ای را زاده است.

پرسش‌هایی در واکنش به تلاش و تمهید از سویه‌های گوناگون حکومت و حکومت‌نوازانش برای فراموش نمودن و یا تقلیل بخشی از جنایت علیه بشریت به مفهومی گنگ هم‌چون خطا!. هم از این‌رو ضروری دیدم آن گفت‌و‌گو را با داده‌‌های امروزین ادامه داده و در تدام آن پاسخی بر دو پرسش این‌زمانی بیابم.

سیروس ملکوتی. نوامبر ۲۰۱۸

***************************************************

سیروس ملکوتی : از گفت‌وگوی نخست ما چند سالی می‌گذرد، طی این سال‌ها پیرامون موضوع یادمانِ تابستانِ شصت‌و‌هفت و دادخواهی نظراتیجسته‌و‌گریخته بیان گردید که سویه‌های گوناگونی را دنبال می‌کند. یکی از این نظرات تاکید بر فراموشیِ نسلِ کنونی و عدم تمایلش برای بازگشت و سهام‌داریدادخواهی با این یادمان عدالت‌خواهانه است. آیا به‌راستی جامعه‌ی ایرانی و نسل جوان و یا میان‌سال قادر به فراموشیِ جنایتی در چنین ابعادی هست؟فراموشی چه عواقبی را هم‌راه می‌آورد ؟ تاکید و تلاش بر فراموشی چه پیامدی دارد.