شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

فیلم: آخوند، و توضیح اسلامی نقش جبرئیل در بوجود آمدن رعد و برق ـ (قابل توجه ایرانیان پا منبری عقب مانده)

مزخرفات آخوند دروغگوی مفت خور، و جماعت نادان ایرانی های که شنونده اند. از همین روست که چهل سال است آخوند بر زندگی ایرانی مسلط است و بر ایران و ایرانی حکومت اسلامی میکند، و  در این راه نیز مردم ایران هم تن به ذلت زندگی در کنار آخوند و اطاعت اجباری از اسلام و قوانین اسلامی داده اند. از ماست که بر ماست. آخوند خوب، آخوند مُرده است.