شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

برای براندازی جمهوری اسلامی و آزادی ایران بی تفاوت نباشیم، مسئولیت بپذیریم / مراد شیخی

حدودا چهار دهه است که جمهوری اسلامی در لوای احکام اسلامی و شرعیات ابتدای ترین حقوق مسلم ایرانیان را زیر پا له میکند و نادیده می گیرد. هر گونه اعتراض بر حق ایرانیان به ظلم و ستم  سران و گماشتگان و چماقداران حکومت اسلامی برابر با تهدید و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام و دیگر محرومیت های اجتماعیست

میلون ها از جنایات جمهوری اسلامی در زندانی کردن و شکنجه و اعدام و تیر باران جوانان و آزادی طلبان ایرانی بصورتی کاملا مستند وجود دارد و نیاز به توضیح بیشتر از طرف نگارنده این متن وجود ندارد… خاوران تهران و گورهای جمعی زندانیان سیاسی در آن تنها یک نمونه از جنایات مستند فاشیست های رژیم اسلامی است. و به جرات میتوان گفت در هر شهر ایران یک گورستان مخفی و یا معلوم از نمونه جنایات خاوران تهران را در خود جای داده است.

چرا باید بی تفاوت نباشیم و مسئولیت بپذیریم و کاری بر علیه جمهوری اسلامی انجام داد؟

بر همه ما تکلیف انسانی شده است که در مقابل اینهمه ظلم و ستم جنایتکاران رژیم اسلامی بر علیه مردم شریف ایران عکس العمل نشان دهیم. در داخل ایران و مخصوصا خارج از ایران، هر کسی و در هر موقعیتی که باشد میتواند کاری بر علیه سیاست های ظالمانه جمهوری اسلامی انجام دهد. این کار میتواند عضویت در احزاب سیاسی باشد و یا بصورت فرا حزبی و کاملا مستقل.

 پذیرفتن مسئولیت انسانی برای رسیدن به آزادی و براندازی جمهوری اسلامی یک وظیفه برای همه ما ایرانین آزاد اندیش است. از این جهت یک وظیفه انسانیست، که اگر شخصی به آزادی و انسانیت و برخورداری همگان از یک جامعه آزاد و دمکراتیک اعتقاد داشته باشد. اگر واقعا اعتقاد به اصول های دمکراتیک و انسانی داریم، بنابر این نمیتوانیم بی تفاوت از ظلم و ستم در ایران و یا هر نقطه دیگر دنیا باشیم، و این تفاوت میان انسان و حیوان است، و کسی که به انسانیت اعتقاد دارد و انسان دوست است، شرایط خوب زندگی را برای همگان میطلبد، و نه تنها به خود و داشتن یک زندگی مادی و شخصی و خانوادگی. که در وضعیت کنونی ایران   زندگی در چهارچوب کوچکی بنام خانه و مادیات و خانواده، یک زندگی خالی از معیار های انسانیست. که برخورداری از چنین زندگی در شرایط کنونی ایران برای هر ایرانی بی تفاوت به دیگر هموطنان ایرانی کاملا ننگین است.

سالهاست که بر هیچ ایرانی پوشیده نیست که  اکثریت مردم ایران در فقر و بدبختی و آوارگی و بی امید به آینده خود زندگی میکنند. زندگی اکثریت مردم ایران که غیر خودی های رژیم اسلامی هستند توسط آخوند ها و پاسداران و بسیجی های چماقدار به گروگان گرفته شده است، و در چنین شرایطی چگونه میتوان سکوت کرد و غافل از درد مردم بود و بی تفاوت به منافع شخصی فکر کرد؟ آیا بی تفاوت بودن به ظلم و ستم و اینکه نخواهیم مسئولیت آزادیخواهی مان را بپذیریم، ما را همراه و همکار جنایتکاران و چماق بدستان جمهوری اسلامی نمیکند؟ جمهوری اسلامی در روز روشن بر مردم ایران ظلم و ستم میکند، و چگونه میشود که ما نیز بی توجه به کار و کاسبی پول درآوردن و رفاهیات بیشتر برای خویش و خانواده مان مشغول باشیم..! و بر مادیاتمان بیفزائیم و افتخار کنیم..! آیا اینگونه زندگی کردن در خور شان انسان است؟ در اینجا این سوآل پیش می آید که تفاوت انسان ناطق که دارای احساس و درک و فهم و شعور و حق انتخاب و تصمیم است، با حیوانی که دارای چنین خصوصیاتی نیست، در چیست؟ 

حکومت اسلامی آخوند ها و کارنامه ننگین و سراسر جنایت و فقر و بدبختی و ذلت و آوارگی و عقب ماندگی برای ایران و مردم شریف ایران.

سخن آخر 

ایرانیان بی تفاوت و بی مسئولیت که فقط به فکر مادیات زندگی و پولند، بلحاظ عملی هیچگونه تفاوتی با عملکرد چماقداران و شکنجه گران جمهوری اسلامی ندارند. بی تفاوت ها و مسئولیت ناپذیران برای امر انسانی براندازی جمهوری اسلامی و آزادی برای فردای ایران، جنایتکار تر از جانیان جمهوری اسلامیند، و این رفتارشان هرگز از یاد نخواهد رفت. همانطور که جمهوری اسلامی دشمن واقعی مردم ایران است، این جماعت بی تفاوت نیز در لیست دشمنان مردم ایران جای دراند.

در نوشته بعدی به بی تفاوتی و چشم پوشی پناهندگان ایرانی که در کشورهای آزاد خارج از ایران زندگی میکنند و در عین حال چشمشان را بر درد و رنج مردم داخل ایران بسته اند، و به فکر پول درآوردن و تامین زندگی مادی هستند، خواهم پرداخت. منظورم همان ایرانیانی هستند که برای گرفتن حق پناهندگی و اقامت در خارج از ایران، کیس فرار از ظلم و ستم و جنایات جمهوری اسلامی را ارائه داده اند، و اما بعد از جواب مثبت، همه پرونده گذشته و ظلم و ستم جنایتکاران اسلامی بر خود و حال بر مردم ایران را فراموش کرده اند و در بیشرافتی زندگی روزرگی گرفتار شده اند و دغدغه زندگی شان پول و مادیات است و بس. که البته اکثریت این افراد مرتبا در راه سفر به ایران نیز هستند. 

مراد شیخی

جمعه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۷

۱۹/۱۰/۲۰۱۸

muradsheixi10@gmail.com