شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

فریده آرمان، شعلۀ خاموش‌نشدنی / حسن صالحی

   نویسنده: حسن صالحی  

بعضی از انسانها به دنیا می آیند که ندایشان تا دوردستها شنیده شود. بعضی از آدمها مهارت عجیبی دارند که ناممکن ها را امکانپذیر کنند. بعضی از انسانها زمانی که ناامیدی بر همه جا سایه گسترده درهای امید را به روی دیگران می گشایند. بعضی انسانها از نظر فکری و عملی الهامبخش دیگران برای یک زندگی شایسته‌تر هستند. برای بعضی از آدمها شکست پایان کار نیست بلکه امکانی برای درس گرفتن و بازگشت مجدد به پله پیشرفت و موفقیت است. بعضی از انسانها هر کاری را که انجام می دهند تمامی عشق و هستی خود را برسر آن می گذارند. بعضی از آدمها برای تحقق آرزوهای بزرگ ساخته شده اند و زندگی شان قصۀ پیموده شدن آن مسیری است که به این آرزوها منتهی میشود. برای بعضی از آدمها تسلیم شدن معنایی ندارد بلکه خودباوری و اتکا به نیروی شگرف جمعی راه غلبه بر دشواری ها و بن بست هاست…

فریده آرمان یک چنین انسانی است. قریب شش سال است که دارد با سرطان مصاف میدهد. با وجود اینکه حتی از نزدیک با مرگ رودررو شده ولی هیچگاه لبخند از لبانش نیفتاده است. به قول خودش “این هم جزئی از مبارزه است”. بعضی وقتها از تاب و توان می افتد ولی از پای نمی افتد. شعله زندگی دائما در وجودش زبانه می کشد. عشقش به زندگی تنها به خاطر زنده ماندن خودش نیست. او می خواهد همچنان در زندگی دیگران تاثیرگذار باشد. در زندگی خیلی از انسانها نقش مهمی داشته است. زنان و کودکانی که در سوئد در روابط خانوادگی مورد خشونت قرار گرفته اند، قدر او را به خوبی می دانند. چون همیشه یاور و حامی آنان بوده است.

دوستان و اطرافیانش که طعم محبت های مخلصانه اش را چشیده اند همواره عزیزش می دارند. خواهر زاده اش، امید، که در سنین کودکی والدینش را از دست داد، خاله فریده را به اندازۀ کهکشانها دوست دارد. دشواری ها و موانع زندگی هیچوقت او را متوقف نکرده است. فریده اولین شریک زندگی خود را در جریان اعدامهای حکومت اسلامی از دست داد. در قبرس نیز گروهای ترور حکومت اسلامی همرزم و یارش را در مقابل چشمانش به قتل رساندند. اما هیچکدام از اینها او را زمین گیر نکرد. بر عکس، عزمش را برای مبارزه جزم تر کرد تا خون بیگناه دیگری ریخته نشود، تا بساط شکنجه و ترور و اعدام برچیده شود، تا آزادی و شأن انسان برقرار شود.

بسیاری از دوستانی که فریده را از نزدیک می شناسند، انسانهائی که مهر و محبت های فریده قلب آنان را تسخیر کرده است، برای او آرزوی سلامتی و طول عمر دارند چرا که جهانی که سراپا آلوده به خباثت است به چنین انسانهای نازنینی نیاز فراوان دارد. باشد که این پیام تقدیرآمیز کوتاه فریده را در مبارزه با سرطان یاری کند و به او نیروئی دوچندان ببخشد تا بر این بیماری مهلک چیره شود. عشق و محبت ما نثار توست فریده عزیز!

از فیسبوک حسن صالحی

بیشتر از فریده آرمان:

فیلم کامل، آنها که گفتند نه! مستندی از جنایات جمهوری اسلامی در دهه خونین شصت