چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

آخوند دروغگوی شیاد: امام علی در زمان تولد قرآن خواند!!! و نادان های که گوش میکنند!!!

دیدگاه یک ایرانی: آخوند عقب مانده و مغز فسیل شده، دزدیست که روز روشن و در بالای منبر از جیب پا منبری های نادان و اسلام زده می دزد و لذت دنیا را میبرد. تمام مشکلات فرهنگی و اقتصادی و بیکاری و میلیون ها بدبختی زندگی مردم ایران از وجود ننگین جماعتی مفت خور و دروغگو یانی عقب مانده بنام آخوند هاست. آخوند ها، با دروغگوئی و داستانسرای و  راه انداختن بازار گرم حسن و حسین و زینب و علی… گریاندن و عقب ماندگی و سیاهپوشاندن مردم ساده دل و نادان ایرانیان اسلام زده، از بهترین امکانات زندگی مادی، و آیت الله هاشان هم نیز از یک زندگی اشرافی برخوردارند. و بدبخت تر ایرانیان فریب خورده و عقب مانده که پای منبر آخوندها می نشینند. آخوند خوب، آخوند مُرده است. به امید دنیای بدون وجود آخوندهای مفت خور و بیکار و دروغگو و عقب مانده در ایران.

جمهوری اسلامی و آخوند ها، عامل اصلی جنایات، عقب ماندگی ها، و فقر و بدبختی ها و مشکلات فراوان زندگی مردم ستمدیده ایرانند. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست». آزادی و سکولاریسم برای ایران.