سه شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

سپاه پروژە ۴٠٠ میلیون یورویی ایجاد نیروگاه انرژی در سوریە را کلید زد ـ (مخفیانه از مردم ایران)

آواتودی ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پروژە احداث نیروگاه برق سوریە در لاذقیە و ساحل دریای مدیترانە را بطور کامل برعهدە گرفتە کە هزینە آن ۴٠٠ میلیون یورو برابر با ۴۶٠ میلیون دلار است.

سپاه پاسداران، آخوند ها، فاسدین، دزد ها، شکنجه گران، چماقداران، تروریست های جمهوری اسلامی. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».

این پروژە در چهارچوب کمکهای جمهوری اسلامی ایران بە بازسازی سوریە انجام می شود و در رسانەهای دولتی ایران هیچ جزئیاتی دربارە آن منتشر نشدە است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا تنها در خبری از حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو در دمشق خبرداد و توضیح نداد کە کلیە هزینە این پروژە بزرگ بر عهدە جمهوری اسلامی ایران است.

مرگ بر جمهوری اسلامی

منابع آواتودی در دمشق می گویندسپاه پاسداران از دولت بشار اسد خواستە است دربارە صرف این هزینە کلان هیچ خبری منتشر نکنند. این کمک بلاعوض جدا از سالانە کمکهای نقدی و تسلیحاتی بالغ بر ١۶ میلیارد دلار بە حکومت سوریە است.