چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

احمد منتظری: جاسازی مواد منفجره در ساک‌های حجاج به عربستان کار سپاه بود

احمد منتظری: جاسازی مواد منفجره در ساک‌های حجاج به عربستان کار سپاه بود

سپاه پاسداران رژیم، سرمایه داران، دزد ها، تروریست ها، جنایتکاران، چماقداران، طالبان و داعشی ها، خونخواران، شکنجه گران اسلامی، دشمنان قسم خورده ایران و مردم ستمدیده ایران. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».