چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

نسبت به عواقب حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز هشدار می دهیم!

روز ۳۱ شهریور چند مهاجم با حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در شهر اهواز باعث کشته شدن شماری از نظامیان جمهوری اسلامی و تماشاچیان شدند. این اقدام مسلحانه از سوی هر کس و گروهی و با هر هدفی صورت گرفته می شود، ربطی به مبارزات مردم ایران برای رهایی از حاکمیت ترور و خفقان جمهوری اسلامی ندارد. جمهوری اسلامی بعنوان یکی از بانیان و مسببین تروریسم اسلامی در منطقه و جهان سعی خواهد کرد که با مظلوم نمایی از این اقدام برای گسترش اختناق و اعدامها در جامعه بهره برداری کند. کمیته بین المللی علیه اعدام نسبت به عواقب زیانبار این اقدام مسلحانه و استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از آن برای اعدام و سرکوب بیشتر هشدار می دهد.

مردم ایران در یکی دو سال گذشته وسیعا به میدان آمده اند که به چهار دهه حاکمیت سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی پایان دهند. خیابان و دانشگاه و مراکز کار صحنه مبارزات شکوهمند کارگران، جوانان، زنان و مردم زجر دیده و تحت ستم ایران بوده است. این حرکات اعتراضی جمهوری اسلامی را در سراشیب سقوط انداخته ست. جمهوری اسلامی که از خشم و اعتراض روز افزون مردم به تنگ آمده است، با هر وسیله ای سعی می کند در قدرت باقی بماند. در این میان حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در اهواز “نعمتی” محسوب می شود تا این رژیم جنایتکار بر طبل بکارگیری “شدت عمل بیشتر” علیه مردم بپاخاسته بکوبد و به گسترش بساط اعدامها، امنیتی کردن بیشتر جامعه و دستگیری های وسیع و گسترده دست بزند. اما بطور قطع هر تلاش جمهوری اسلامی در این جهت با واکنش شدید جامعه روبرو خواهد شد. همانطور که اعدام سه جوان مبارز در کردستان با اعتصاب یکپارچه و متحدانه مردم در شهرهای کردستان پاسخ گرفت.

از تاریخی که آخوند خمینی خونخوار و جلاد قرن، وارد ایران شد، کشور ایران تبدیل به یکی بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشورهای دنیا گردید. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».

ما همه آزادیخواهان و مبارزین راه آزادی را فرا می خوانیم تا اجازه ندهند که جمهوری اسلامی به بهانه “تروریسم” به امنیتی کردن فضای جامعه و گسترش بیشتر سرکوب و اختناق بپردازد. بدون تردید هر گونه تقلای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با خشم و اعتراض بیشتر مردم علیه جمهوری اسلامی بعنوان عامل اصلی فقرو فلاکت و سرکوب در ایران روبرو خواهد شد و با هوشیاری و اتحاد مردم به ستوه آمده به شکست خواهد انجامید.

آزادی و برابری زن و مرد و سکولاریسم برای آینده ایران.

از نظر ما بزرگترین چالش اصلی جامعه ایران خلاص شدن مردم از شر جمهوری اسلامی است. هرگروه و جریانی که بخواهد با حذف مردم و مبارزات اجتماعی آنها به این مبارزات قهرمانانه خدشه ای وارد کند، محکوم است. ما در همانحال معتقدیم که پاسخ خواستهای مردم، شرایط اسفبار گرانی و فقر و محرومیت واوضاع مرگبار محیط زیست گلوله و دستگیری و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه نیست. جواب بطور ساده این است که جمهوری اسلامی بعنوان مسبب این شرایط ضد انسانی ساقط شود و خود مردم قدرت را بدست بگیرند. جز این، راه مطلوب دیگری وجود ندارد.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۱ مهر ۱۳۹۷- ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸