چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است (قابل توجه ایرانیان نادان و فریب خورده آخوندهای مفت خور)

همنشین بهار: داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است

این عکس نهایت توحش و حماقت و بیشعوری و جنایتکار بدون این مرد ایرانی نادان و جهل و اسلام زده را نشان میدهد. این افراد مایع ننگ و ذلت و شرمساری ایران هستند.