شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

کارهای وحشیانه و عقب مانده ایرانیان نادان و اسلام زده و فریب خورده در ماه محرم / گور پدر امام حسین

کارهای وحشیانه و عقب مانده ایرانیان نادان و اسلام زده و فریب خورده در ماه محرم / گور پدر امام حسین

عکس نشان دهنده اوج حماقت و عقب ماندگی و نادانی ایرانیان در ماه محرم است. گور پدر امام حسین.

کودک آزاری و جنایت بزرگسالان ایرانیان عقب مانده و نادان در ماه محرم. گور پدر امام حسین.