جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

آخوند کیست و یا چیست؟ قابل توجه ایرانیان فریب خورده

آخوند کیست و یا چیست؟ قابل توجه ایرانیان فریب خورده. آخوند خوب، آخوند مُرده است.