جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

آنان ‌که به شیخ شهر میدان دادند / ایـن مُلک بـه دشمنان ایران دادند

آنان ‌که به شیخ شهر میدان دادند
ایـن مُلک بـه دشمنان ایران دادند
یا از سر ِمزدوری و یا نادانی
پیراهن خود به شوق پالان دادند …

آخوند ها و جمهوری اسلامی دشمنان ایران. اعراب و فرهنگ اسلامی، دو مرتبه به ایران حمله نظامی و فرهنگی کردند… اولین تاریخ مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل که ایران به تصرف سپاه اسلام در آمد… و دومین دفعه نیز در سال ۱۳۵۷ به سرکردگی جلاد و جنایتکاری بنام آیت الله خمینی.

جنایتکاران همه دوره رژیم اسلامی. دشمنان مردم و دشمنان قسم خورده ایران. آخوند خوب، آخوند مُرده است.