جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

بیانیه آزادی مردم ایران: تاکنون ۲۴۷۱ نفر این بیانیه را امضا کرده اند + لطفا امضاء کنید + اسامی

ما امضا کنندگان این بیانیه عاجل ترین و فوری ترین خواست مردم ایران را تحقق اهداف زیر میدانیم
و همه مردم معترض را به مبارزه برای تحقق این اهداف فرامیخوانیم.

١ – خاتمه بخشیدن به فقر و فالکت و بیکاری و گرانی و افزایش فوری دستمزدها و حقوقها متناسب با سطح هزینه ها

٢ – تامین طب و بهداشت و تحصیل رایگان برای همگان

٣ – آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی

۴ – لغو مجازات اعدام

۵ -لغو قانون قصاص و ممنوعیت شالق و سنگسار و تعزیر و دیگر اشکال شکنجه

۶ – لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی و کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان

٧ – انحالل همه نهادها و نیروهای امنیتی و سرکوبگر

٨ – جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی، و از آموزش و پرورش

٩ – آزادی کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقیده و امر خصوصی افراد

١٠ – پیگرد و محاکمه آمرین و عاملین جنایات علیه مردم از جمله کشتارهای دهه شصت، قتلهای زنجیره ای، و ترور چهره های اپوزیسیون در داخل و خارج

١١ – مصادره اموالی که مقامات و موسسات از راه دزدی و غارت اموال مردم تصاحب کرده اند و صرف آن در خدمت رفاه همه افراد جامعه

٠٢ – آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات،اجتماعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب

٠٣ – برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان ایران مستقل از مذهب، زبان، و یا قومیت و ملیت

٠۴ – رفع هر گونه تبعیض علیه همجنسگرایان و کلیه شهروندان با هر نوع گرایش و تمایل جنسی

١١ – قطع فوری حمایتهای مالی و نظامی از نیروها و دولتهای اسالمی و تروریستی و تنش زدائی و برقراری روابط مسالمت آمیز با همه کشورها

این بیانیه اتحاد مردم برای آزادی است. آنرا امضا کنید و امضای آنرا به دوستانتان پیشنهاد کنید.

برای امضای بیانیه نام خود را به این کانال تلگرام بفرستید:

@BayaneyehAzadi

تماس از طریق ایمیل:   

برای دیدن کل امضاها و روند پیشرفت بیانیه آزادی میتوانید عضو کانال تلگرام زیر شوید:

  https://telegram.me/bayaneyeazadi

دریافت پی دی اف بیانیه آزادی که همراه با آخرین امضاها بروز شده است.