شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

روزهای پایانی عمر جنایتکاران اسلامی در ایران / مراد شیخی

حدود چهار دهه است که نظامی اسلامی با رجوع به شرعیات و قوانین عقب مانده و ضد بشری اسلامی از هزار و چهار صد سال قبل اعراب مکه و مدینه تمامی حقوق مسلم و انسانی اکثریت مردم ایران را به گروگان گرفته است.

امروز بر همگان آشکار است که رژیم اسلامی تنها با سرکوبگری صداهای معترض و مخالف و اعدام و شکنجه و تیرباران و میلیون ها جنایت دیگر توانسته است که بر کرسی قدرت باقی بماند.

اما آنچه که امروز موجب شادی ایرانیان و سرنگونی طلبان شده است اینکه حکومت اسلامی در راستای تحریم های آمریکا و همگام نیز اعتراضات و اعتصابات کارگری و دختران جوان خواهان آزادی های شخصی و پوشش در داخل ایران با مشکلات جدی اقتصادی و فرهنگی مواجه شده است. که به باور نگارنده مطلب این رژیم تحت هیچگونه شرایطی از این طوفان بزرگ داخلی و خارجی جان بدر نخواهد برد. 

واقعیت این است که به یمن وجود رسانه های پرشمار و دنیای مجازی دیگر هم اکنون را نمیتوان به سالهای قبل از انقلاب و دروغ ها و وعده های امثال خمینی ها فریب داد.

جمهوری اسلامی و آخوند ها، عامل اصلی جنایات، عقب ماندگی ها، و فقر و بدبختی ها و مشکلات فراوان زندگی مردم ستمدیده ایرانند. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».

هم اکنون بر ملت ایران ثابت شده است که سران و گماشتگان و طرفداران اقلیتی مسلح که در اختیار دارد، یک مشت آدم های فاسد، دزد، آدمکُش و تروریست های بیش نیستند که همچنین توانای اداره امور کشور را ندارند. بر همگان ثابت است که آینده ای سیاه تر از امروز در انتظار مردم  و کودکان فردای ایران پیش بینی میشود. 

ایرانی آزاد و با قوانین برابری قانونی زنان و مردان، و سکولاریسم.

حمایت مردم و اپوزسیون سرنگونی طلب از تحریم های همه جانبه آمریکا و دیگر کشورهای جهان فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده است که در زمان ممکن که دور نخواهد بود، اعتراضات وسیع مردمی و همزمان نیز با اعتصابات همگانی کارگران و مخصوصا کارگران بخش های صنعتی همچون نفت و گاز و همراهی دیگر کارگران به اعتصابیون، دستگاه نظامی و اقتصادی و سرکوبگری حکومت را کاملا فلج کنند، و به این ترتیب و با پیوستن دیگر بخش های جامعه همچون دانشجویان و معلمان و پرستاران و حوزه های دیگر کارگری به عمر ننگین رژیم اسلامی پایان دهند. 

برای فردای ایران از هم اکنون خواهان آزادی های بی قید و شرط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی باشیم. امنیت اجتماعی و رعایت حقوقی همگان در فردای ایران را نیز با قانونی کردن ممنوعیت دخالتگری نهاد ها و شخصیت های دینی و سکولاریسم تضمین کنیم.

پنج شنبه, ۸ شهریور , ۱۳۹۷

۳۰-۰۸-۲۰۱۸