شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

عکس واقعیت ماه محرم و عقب ماندگی و توحش ما ایرانیان عقب مانده فکری

یک نظر از دنیای مجازی:

تمام بدبختی ما ایرانی ها از وجود جماعتی مفت خور سربار و انگل و عقب مانده بنام آخوند، و برپائی مراسم عقب ماندگی ماه محرم برای کشته شدگان شخصیت های کشورهای عربستان و اعراب دوران جاهلیت است. 

از ماست که بر ماست و امروز ایران یکی از بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشورهای جهان شده است و رئیس جمهور کشور ما نیز آخوند حسن روحانی است. آخوندی که نماد جاهلیت و بدبختی و عقب ماندگی است.

عکس فوق نشان دهنده اوج حماقت و عقب ماندگی وحشی گری و بی شعوری ایرانیان است. و لیاقت زندگی چنین مردمانی همان حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی و آخوند ها است.

عکس فوق نشان دهنده اوج حماقت و عقب ماندگی وحشی گری و بی شعوری ایرانیان است. و لیاقت زندگی چنین مردمانی همان حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی و آخوند ها است.